PALVELUT

SIS KATI on sisustusarkkitehtuurin ja luovan alan suunnittelutoimisto. SIS KATI tarjoaa suunnittelupalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille. Suunnittelukohteita ovat julkiset ja puolijulkiset tilat, kuten työympäristöt, kulttuuri- ja koulutilat sekä erilaiset toimitilat. Suunnittelun lähtökohtana on aina käyttäjälähtöisyys sekä toiminnallisuus - näiden kautta saavutetaan visuaalisuus ja viihtyvyys. Suunnitteluprojektit koostuvat aina erilaisesta kokonaisuudesta. 

 

Sisustusarkkitehtuuri

Tila- ja sisustussuunnittelu

Väri- ja materiaalisuunnittelu

Kalustesuunnittelu

Konseptisuunnittelu